Langtidsprognose: Sådan bliver december-vejret

Behovet for opvarmning stiger, jo koldere det bliver. Derfor sætter TV 2 Vejret fokus på temperaturen for de næste uger.

Interessen for vinterens vejr har ikke været større i meget lang tid.

En omfattende energikrise er nemlig med til at sende energipriserne på himmelflugt.

Derfor vil TV 2 VEJR vinteren igennem kigge nærmere på de næste ugers vejr med fokus på temperaturen, da behovet for opvarmning stiger, jo koldere det bliver.

Efteråret, og i særdeleshed den første halvdel af november, har været ekstremt mildt. Det har været en medvirkende årsag til, at gaspriserne er faldet i løbet af efteråret. Den sidste uge har dog budt på kulde og sne, både søndag og mandag oplevede vi et døgnmiddel under frysepunktet.

Kulden er tirsdag ved at blive fortrængt, og denne uge ser ud til at blive markant varmere end normalt.

Screenshot 2022-11-22 at 11.31.40
Foto: TV 2 Vejret/Grafik

I de næste uger spår langtidsprognoserne, at Danmark kommer til at opleve mildt vintervejr med temperaturer noget over det normale.

Der er dog især i næste uge større usikkerhed end normalt. Usikkerheden i næste uge gør, at prognoserne herefter skal tages med et gran salt.

Når der menes "i forhold til normalt" i nedenstående ugeoversigt, menes der i forhold til det normale for den pågældende uge.

Screenshot 2022-11-22 at 11.25.28
Foto: TV 2 Vejret/Grafik

Normalt ligger Danmark på cirka 4 grader i gennemsnitstemperatur i uge 48 faldende til 3 grader i uge 50.

Prognoserne er fra den fælleseuropæiske vejrmodel, ECMWF, mandag i uge 47.

Screenshot 2022-11-22 at 11.25.38
Foto: TV 2 Vejret/Grafik

I uge 48 er der fortsat udsigt til mildere vejr end normalt i Vesteuropa. Store dele af Skandinavien vil opleve 3-4 grader højere temperatur end normalt.

Undtagelsen er dele af Østeuropa, hvor man kan se på kortet herover, at lande som Ukraine, Hviderusland, Balkan-landene og Italien får det markant køligere end normalt.

I uge 48 er der stor usikkerhed om, hvordan et højtryk over Uralbjergene spreder sig ind over Skandinavien. Hvordan højtrykket etablerer sig over Skandinavien, og hvilken vindretning det giver, kan betyde meget for temperaturprognosen herover.

Der er fortsat mulighed for, at uge 48 kan blive noget koldere, end det prognosen viser herover.

UGE 49, 5. til 11. december

I starten af december er signalerne mindre kraftige. Tendenserne er, at temperaturen i uge 49 ender lidt over det normale, men usikkerheden er stor.

Uge 50 og 51, 12. til 25. december

Det er fortsat meget svage signaler i midten af december, men ligesom i ugen forinden ser uge 50 ud til at ligge lidt over det normale. De svage signaler i langtidsprognoserne tyder på meget usikre prognoser.

Stratosfæren er en joker om vinteren

Normalt beskæftiger meteorologer sig ikke særligt meget med stratosfæren, da vejret heroppe ikke spiller den store rolle for det vejr, vi oplever ved overfladen.

Undtagelsen er dog vintermånederne, hvor en kraftig kuldehvirvel i stratosfæren, holder kulden på plads over Arktis og typisk giver omskifteligt og blæsende vejr på vores breddegrader.

Men cirka hvert andet år opstår en såkaldt "pludselig stratosfærisk opvarmning", som betyder at den kraftige kuldehvirvel i stratosfæren kollapser og frigiver isnende kold Arktisk luft. Det vil give forøget risiko for meget koldt vintervejr i Danmark og Europa.

Det så vi sidst i starten af 2021, hvor de første tre uger af februar blev iskolde efter en "pludselig stratosfærisk opvarmning".

Lige nu er vinden og kuldehvirvlen i stratosfæren normal for årstiden, og der er ikke noget, der tyder på en "pludselig stratosfærisk opvarmning" inden for de kommende 2 uger.

Stor usikkerhed i ugeprognoserne

Normalt kigger TV 2 VEJR kun fem til syv dage frem i vejret, da der her er en ret god træfsikkerhed.

Når der kigges flere uger frem, stiger usikkerheden betragteligt. Især de sidste to uger i denne prognose kan meget nemt gå i en anden retning end antydet her.