Restaurationsfagene er hårdt ramt: Her er brancherne, hvor flest er smittet

Det er slut med at tage på restaurant for halvdelen af landets befolkning, og det mener SDU-professor Hans Jørn Kolmos er den rigtige beslutning.

Som følge af de skærpede restriktioner vil der ikke være flere restaurantbesøg i Odense og 37 andre af landets kommuner før 2021.

Og det har allerede vakt harme hos flere restauratører, der ikke mener, at de er særlig årsag til smittespredning.

Men i en opgørelse fra Statens Serum Institut fremgår det, at restaurationsbranchen er det sted i landet, hvor næstflest ansatte bliver smittet – kun overgået af social- og sundhedsvæsenet.

Ifølge Hans Jørn kolmos, professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet, retfærdiggør det de nye restriktioner.

- De lukker jo de steder ned, hvor smittespredningen sker. Det er ikke for sjov, de gør det her, siger han.

Når smitten derudover er endnu højere i sundhedsvæsenet, er det også grundlag for at reagere de steder, man kan, mener professoren.

- Vi kan ikke lukke sundhedsvæsenet, men vi kan jo godt leve uden restaurationsbranchen i nogle måneder, siger han.

 
 
Foto: Kilde: Statens Serum Institut

Tallene har flere usikkerheder

Der er imidlertid flere forbehold i Statens Serum Instituts opgørelse.

For det første viser tallene andelen af ansatte i branchen, der er blevet smittet, og dermed kan man ikke se, hvor udsatte gæsterne i restaurationsbranchen har været.

For det andet skal man også have in mente, at det især er unge mennesker, der lige nu driver smitten, og over 60 procent af de ansatte i branchen er under 29 år.

Adspurgt, om ikke der er for høj usikkerhed i tallene til at konkludere, at der er udbredt smitte på caféer, barer og restauranter, svarer Hans Jørn Kolmos, at det sammenlignes på tværs af erhverv.

- Man kan ikke sige, hvor stor risikoen for smitte er, men man kan sige, at den er større i restaurationsbranchen end i andre erhverv.

Men der er alligevel en pointe i, at de ansatte i restaurationsbranchen lige så godt kunne have samlet smitten op et andet sted, erkender Hans Jørn Kolmos.

Han mener dog stadig, at tallene peger på, at branchen er et af epicentrene for pandemien herhjemme - også med forbehold for det høje antal unge ansatte.

- Mange sygeplejersker, der arbejder på akutte afdelinger, er også unge mennesker, siger han.

Sammenligner man andelen af dem, der er blevet testet, med dem, der er testet positive, er procentandelen for restaurationsbranchen endnu højere. Her lyder den på 3,69 procent, som kun er overgået af landbruget, der ligger på 3,91 procent.

 
 
Foto: Kilde Statens Serum Institut

Nedlukning er bare ét greb af mange

Det ville selvsagt være et paradoks at skulle lukke sundhedsvæsenet ned på grund af høj smitte med coronavirus.

Men alligevel forsøger man at bekæmpe de høje smittetal med andre former for indgreb, forklarer Hans Jørn Kolmos. I sundhedsvæsenet skal man i dag bære værnemidler samt kogevaske tøj og desinficere overflader i langt højere grad end førhen.

- Vi griber jo også ind i sundhedsvæsenet, men nogen skal jo tage sig af de syge. Så vi prøver at gøre arbejdsforholdene mere sikre. Det er i princippet det samme, siger han med henblik på nedlukningen af restaurationsbranchen.

Derfor skal man se på nedlukningen som blot ét af mange forskellige værktøjer, der kan tages i brug, mener han. Og i denne situation er nedlukning ifølge Kolmos det proportionelle værktøj.

- Det er bare en anden måde at gribe ind på. Jeg kan godt forstå, at de ærgrer sig, men vi er i en situation, hvor tingene er rigtig alvorlige, lyder det.

Den seneste uge er mere end 14.000 danskere blevet registreret smittet med coronavirus.

Mere end halvdelen af de smittede er fra Region Hovedstaden, hvor alle kommuner undtagen Bornholm er underlagt de skærpede restriktioner.