Sådan skal 10.000 danskere komme i arbejde hurtigst muligt

Regeringen er på vej med et udspil, som vil skære i dagpengesatsen nyuddannede uden børn og indføre et krav om aktivering for jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Regeringen præsenterede tirsdag formiddag klokken 10.00 et reformudspil under navnet "Danmark kan mere 1".

Herunder kan du se og læse hvad vi ved, om udspillet.

Lavere dimittendsats for unge

I dag får nyuddannede dimittender under 30 år, som ikke er forsørgere, 13.815 kroner i dagpenge. Det beløb vil regeringen sænke til 9500 kroner.

For ikkeforsørgere over 30 år skal beløbet sænkes til 12.000 kroner.

Samtidig foreslår regeringen, at dimittendernes ordinære dagpengeperiode reduceres fra to til et år. 

Dagpengesatsen forhøjes og nedtrappes

På dagpengeområdet vil regeringen indføre en trappemodel. I udspillet bliver der lagt op til, at dagpengemodtagere, der kommer fra beskæftigelse, skal kunne få op til 24.500 kroner om måneden de første tre måneder. Det svarer til en forhøjelse på cirka 5000 kroner om måneden.

Herfra falder beløbet til den sats, der er i dag.

Derudover kan langtidsledige kontanthjælpsmodtagere se frem til en kontant bonus på 5000 kroner, hvis de formår at komme i job eller uddannelse.

For at blive kvalificeret til bonussen skal de have været på kontanthjælp i mindst ét år samlet de sidste tre år.

37-timers aktiveringspligt

I betræbelserne på at få flere indvandrere ud på arbejdsmarkedet vil regeringen indføre, hvad den kalder en ny 37-timers arbejdslogik.

I det ligger et mantra om, at kan man ikke forsørge sig selv, skal man have pligt til at deltage og bidrage med, hvad der svarer til en almindelig arbejdsuge for at modtage den fulde ydelse fra det offentlige, lyder det i udspillet.

- Hvis man ikke møder op om morgen, får man ikke sin ydelse, siger Mette Frederiksen.

Målet er ifølge udspillet, at alle borgere med et integrationsbehov på sigt omfattes af et krav om en 37-timers arbejdspligt.

I første omgang vil målgruppen for en 37-timers arbejdspligt være alle modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse (SHO-ydelse) samt uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere, som har været i kontanthjælpssystemet i tre ud af fire år, og som ikke har bestået minimum Prøve i Dansk 2 eller gennemført 6. klasse. Det svarer til en målgruppe på cirka 20.000 personer.

Højere fribeløb for SU-modtagere

Regeringen foreslår, at man hæver beløbet for, hvor meget man må tjene ved siden af sin SU med 4000 kroner om måneden. I dag er beløbsgrænsen 13.542 kroner om måneden.

Modregning i pension afskaffes

Under corona blev det midlertidigt indført, at folke-, senior- og førtidspensionister blev gjort uafhængige af arbejdsindkomsten fra en beskæftiget partner.

Den ordning vil regeringen nu gøre permanent, så det på den måde bedre kan betale sig at arbejde, selvom ens partner er gået på pension.

Det gøres muligt ved dels at øge skatten på aktiegevinster og dels ved at fjerne den grønne check for nogle grupper.

Kilder: TV 2