Se kortene: Her er fynboerne mest aktive

På Langeland er der allerfærrest, der løber, mens Svendborg kan kalde sig Fyns mest aktive.

Hvor meget bevæger du dig? Bor du i den kommune, hvor allerflest spiller fodbold? Eller bor du dér, hvor man generelt bevæger sig allermest?

Det har den største undersøgelse af danskernes bevægelsesvaner ’Danmark i bevægelse’ netop kortlagt.

Og der er flere interessante pointer.

På Fyn er det Svendborg, der løber med titlen som mest aktive kommune. Her er det 90,8 procent af indbyggerne, der er aktive mindst én gang om ugen.

Undersøgelsen, der er baseret på 163.000 svar, viser også, at der er tre gange flere danskere, der dyrker vinterbadning end håndbold.

Langt mellem løbere på Langeland

Og næsten hver tredje københavner løber hver uge, på Langeland er det kun ti procent.

- Den gode nyhed er, at befolkningen generelt er meget aktiv, når man tæller det hele med. Og så er der sjove mønstre, eksempelvis at man cykler mest i København og på Fanø og Ærø, siger Bjarne Ibsen, der er centerleder på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU og står bag undersøgelsen. 


Han har sammen med sine kolleger fra Syddansk Universitet ikke undersøgt, om danskerne er aktive nok. De har undersøgt, hvor aktive danskerne er, og her viser det sig faktisk, at det generelt står ret godt til.

- Næsten alle svarer, at de er aktive, men det er meget forskellige, hvordan vi er det. Det overrasker måske også den aktivitet, som allerflest praktiserer hver dag, er gåtur med hund. Det er noget, folk har enormt meget glæde af, og som også øger sundheden, siger Bjarne Ibsen.

Kigger man på hele Fyn, kan man se, at Odense har den største andel af løbere. Her er der 26,7 procent løbere blandt de adspurgte. 

Motion smitter

Det hænger især sammen med alder og uddannelsesniveau, hvor meget og hvor lidt danskere bevæger sig.

- Det er særligt pensionister og socialt udsatte, der halter bagefter. Det handler også om opvækst, og om hvem man færdes sammen med. Hvis man bor et sted, hvor der er mange, der dyrker motion, så smitter det af, siger han.


Ifølge Bjarne Ibsen er undersøgelsens resultater relevante, fordi det kan gøre landets kommuner opmærksomme på, hvor meget deres indbyggere bevæger sig.

- På den måde kan hver kommune sætte sig ned og se, hvordan det ser ud hos dem. Nu kan kommunerne meget konkret målrette deres indsats, siger han.

Mens Odense ligger foran på andelen af løbere, så er man bagerst, når det kommer til friluftsliv. Her er det kun 5,6 procent, der angiver, at de inden for de seneste 12 måneder har dyrket friluftslivsaktiviteter. Både i Nordfyns Kommune og på Ærø er det mere end ti procent. 

Man kan læse mere om undersøgelsen på SDU's hjemmeside