Efter 14 påkørsler øges sikkerheden under malerarbejde på Lillebæltsbroen

En digital tavle og rumlestriber på Lillebæltsbroen skal øge trafikanternes opmærksomhed, så ulykker undgås, mens broen bliver malet.

Sikkerheden for vejarbejdere og trafikanter er i fokus, mens Vejdirektoratet frem til oktober gennemfører et stort malingsarbejde på den sydlige del af Lillebæltsbroen. Derfor er der taget sikkerhedsredskaber i brug.

Under et lignende arbejde i 2020 på den nordlige side af broen, blev afspærringerne påkørt ikke færre end 14 gange. Derfor gøres der nu en ekstra indsats for at forebygge og undgå påkørsler.

Indsatsen består af sorte rumlestriber lagt ud på tværs af motorvejen (som det også skete i den sidste del af entreprisen i nordsiden), inden man når op på broen.

Det bliver som noget nyt suppleret med en digital tavle, som viser, hvordan trafikanterne skal flette ind fra tre til to spor, lige før de passerer arbejdsområdet på broen.

- Normalt bruger vi faste tavler til at fortælle trafikanterne om den kommende sammenfletning af spor. Det gør vi fortsat, - men ved at supplere med den digitale tavle, håber vi at fange trafikanternes fokus på en anden måde. Ligesom rumlestriberne kan det være med til at skærpe opmærksomheden, siger fagprojektleder Peter Holt fra Vejdirektoratet.

Rumlestriberne har vist sig at reducere antallet af påkørsler betydeligt. Desværre har de den uheldige sideeffekt, at støjen fra dem generer de nærmeste naboer til motorvejen, så de bliver fjernet, så snart det er forsvarligt af hensyn til trafikanternes og vejarbejdernes sikkerhed.

Vedligeholdelsen af broen

HER OG NU

MEST LÆSTE OM VALGET: