Kom med ned i bunden af Lillebæltsbroen

Fem års arbejde med en særdeles kompliceret renovering af strømpillerne på Den Gamle Lillebæltsbro er afsluttet.

De fire strømpiller, der står på bunden af Lillebælt, er klar til endnu en æra som fundament for den ikoniske forbindelse mellem landsdelene.   

Strømpillerne befinder sig midt ude i Lillebælt, der er et stærkt strømfyldt farvand med stor havdybde, så adgangsvejen for materialer og mandskab til strømpillerne er enten sket med skib eller via det smalle fortov på broen. For at være uafhængige af vejret på Lillebælt er alt udstyr og materialer fragtet via fortov og bogstaveligt båret ned i strømpillerne via hejseværk og små vare-elevatorer.

Da Statsbanerne byggede Lillebæltsbroen, der stod færdig i 1935, var det ikke hensigten, at der skulle være adgang til det indre af strømpillerne. Strømpillerne blev bare forladt, da byggearbejdet var overstået.
 
Siden har de stået delvis fyldt med vand og sand, indtil efter år 2000, hvor de blev tømt for at foretage den nødvendige inspektion af strømpillerne og efterfølgende mulighed for reparation. I
 
Efter en detaljeret kortlægning af betonkonstruktionens beskaffenhed blev det besluttet at foretage betonreparation af alle frie vægge og lofter i alle fire piller.
 
Selve renoveringsarbejdet, hvor betonen flere steder er blevet udskiftet, begyndte for fem år siden.

- Det er et helt særligt sted at arbejde - her på bunden af Lillebælt, siger Otto Bach Ulstrup.

Han er teknisk systemansvarlig for bro- og tunnelteknik, Banedanmark.

Kom med ned under Lillebæltsbroen.  TV Syd

Broen er sunket cirka 75 centimeter

Tilbage i 2014 blev der lagt 138.000 kubikmeter sten omkring strømpillerne for at sikre, at strømpillerne, der står på en bund af plastisk ler, ikke sætter sig.

Siden 1935 er broen sunket med cirka 75 centimeter. Broens konstruktion er fortsat god, og med de to renoveringsprojekter er strømpillerne klar til endnu en etape som trofast færdselsåre mellem Jylland og Fyn for tog, biler, cyklister og gående.

Fakta