I det fynske folks tjeneste

Tank-kollaps: Kemi og svejsninger får skylden

Tanken var overfyldt, men Statsadvokaten ser andre årsager til ulykken på Fredericia Havn.

I samarbejde med TV SYD

Statsadvokaten har meddelt Dan Gødning, Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen, at efterforskningen indstilles.

Der var flere årsager til den store tank-kollaps på Fredericia Havn, og ansvaret ligger ikke hos firmaet Dan Gødning. Det konkluderer Statsadvokaten i den afgørelse, som tirsdag blev sendt til Dan Gødning og kommunen. 

Kollapset i februar 2016 betød, at store mængder kvælstof løb ud og blandt andet endte i Lillebælt.

Ganske vist bekræfter afgørelsen, som TV Syd er i besiddelse af, at tanken ofte har været overfyldt. Dette kunne føre til, at den til sidst slog revner. Men Statsadvokaten lægger vægt på to andre mulige årsager til kollapset.

Aggressiv kemi

Dels var tanken svag på det sted, hvor den begyndte at revne, hvilket ifølge Teknologisk Institut kan skyldes flere "reparationssvejsninger på svøb". Dermed burde man ikke fylde så meget gødning i, som tanken først var godkendt til.

Læs også Efterforskningen i Dan Gødning brand indstilles

Dels var tanken fyldt med UREA gødning, som ætsede stålet. Teknologisk Institut konkluderer, at "Korrosion i tank, kemisk aggressivt miljø har bidraget væsentligt til initiering af havariet".

Overfyldt tank

Tanken har gentagne gange været overfyldt, konkluderer Statsadvokaten. Men ifølge afgørelsen er det usikkert, hvor meget det var forsvarligt at fylde i tanken. 

Derfor skriver senioranklager Jette R. Uhrenholt i afgørelsen, at "Der er således tale om flere samvirkende omstændigheder, og det er min opfattelse, at en fortsat efterforskning ikke vil føre til, at nogen kan sigtes for en strafbar lovovertrædelse i relation til havariet".

Hun fremhæver desuden, at ståltanken "efter det oplyste" blev "behørigt vedligeholdt, herunder relativt kort tid før havariet, med ny bund, sandblæsning og coating".

Der kører fortsat to miljøsager om kvælstofudledning i Lillebælt og jordforurening ved Strandvejen.

Læs også Brand på Fredericia Havn var en kæmpe miljøkatastrofe

Læs også Brand på Fredericia Havn var en kæmpe miljøkatastrofe

I samarbejde med TV SYD