I det fynske folks tjeneste

Trafikplan skyder en Als-Fyn-bro ud i uvis fremtid

Regeringens nye plan for trafikinvesteringer afslører, at Venstres ordfører har sagt mere, end han kunne stå inde for.

I samarbejde med TV SYD

Kristian Pihl Lorentzen, (V), sagde mere, end han kunne stå inde for. Forundersøgelser af en Als-Fyn bro er ikke med i den nye trafikplan fra regeringen og Dansk Folkeparti. Foto: Agata Lenczewska-Madsen

Selv om Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen i august 2018 stod i Sønderborg og sagde, at det ville være naturligt at få lavet en statslig forundersøgelse af en mulig broforbindelse mellem Als og Fyn, så står der ikke et ord om broen i den plan om trafikinvesteringer for 112,7 mia. kr., som regeringen og Dansk Folkeparti onsdag formiddag præsenterede.
Med undtagelse af en ny hærvejsmotorvej fra Haderslev og nordpå til Give er Sønderjylland den eneste landsdel, som parterne ikke har planer om at bruge nogle af de mange milliarder på.

Skuffende

- Det er skuffende, at Sønderjylland decideret skiller sig ud. Havde de haft en forundersøgelse af broen med, ville sønderjyderne måske også kunne se sig selv i planen, men her er intet, siger socialdemokraternes sønderjyske finansordfører, Benny Engelbrecht, Adsbøl.

Der er andre end Venstre, der bestemmer.

Kristian Pihl Lorentzen, trafikordfører, Venstre

- Der er andre end Venstre, der bestemmer, siger Kristian Pihl Lorentzen onsdag, når TV SYD spørger ham, hvorfor vi ikke kan finde det i den nye trafikplan, som han sagde i august 2018 i Sønderborg. 

En rigtig god vision

Dengang havde Venstre inviteret sig selv til Sønderborg, hvor Pihl Lorentzen debatterede en Als-Fyn bro med borgmester Erik Lauritzen, (A), Ellen Trane Nørby, (V), og Jørgen Mads Clausen, Danfoss. Dengang sagde han til JydskeVestkysten, at broen er en rigtig god vision.

- Med det grundige forarbejde, der er lavet hernede, mener jeg, det næste naturlige skridt er at få lavet en statslig forundersøgelse, sagde han.

TRAFIKAFTALENS ORDLYD OM ALS-FYN-FORBINDELSEN:

Mens kapaciteten på den eksisterende Lillebæltsforbindelse generelt kan håndtere trafikken i dag forventes det, at der med de kommende års trafikvækst vil opstå et kapacitetspres på længere sigt. Der vil derfor være behov for at undersøge forskellige muligheder for udvidelse af kapaciteten nord for, syd for eller i umiddelbar tilknytning til de eksisterende forbindelser. Undersøgelserne vil skulle ses i lyset af en Kattegatforbindelse, som vil have betydning for kapacitetspresset. I den forbindelse vil det også være relevant at overveje, i hvilket omfang en fast Als-Fyn-forbindelse har potentiale til at aflaste eksisterende forbindelser og den sydlige del af E45

En ny motorvej fra Haderslev og nordpå er de eneste trafikinvesteringer i Sønderjylland, som er med i den nye plan. Foto: TV SYD