Vindmøllepark i Lillebælt bygger på mangelfuld miljørapport

Planlagt vindmøllepark i Lillebælt hviler på en mangelfuld miljøvurdering, viser ny rapport fra Energistyrelsen.

Der er ”mangelfulde og fejlagtige oplysninger” i den miljøvurdering, som Sønderborg Kommunes forsyningsselskab, Sønderborg Forsyning, har fået udarbejdet i forbindelse med planlægningen af en ny vindmøllepark i Lillebælt mellem Fyn og Als.

Det kunne Morgenavisen Jyllands-Posten lørdag fortælle, efter at avisen var kommet i besiddelse af en ikke offentliggjort rapport, som Rambøll har lavet for Energistyrelsen.

Rambøll-rapporten er ifølge avisen 13 sider lang og lå færdig 12. april 2019. Den gennemgår den Cowi-rapport, som Sønderborg Forsyning har fået lavet af miljøkonsekvenserne ved placering af en ny vindmøllepark nord for Als.

Energistyrelsen har ifølge Jyllands-Posten bestilt Rambøll-rapporten for at ”kvalitetssikre” Sønderborgs egen rapport med tilhørende bilag.

Spørgsmål ved afsnit om radar og flysikkerhed

Ifølge Jyllands-Posten peger Rambøll i rapporten blandt andet på:

- at visualiseringen af projektet i Cowi-rapporten ikke er baseret på en ”worst case-beskrivelse” af møllernes højde.

- at der ikke er lavet beregninger og vurdering af lavfrekvent støj.

- at Cowi-rapporten omgår Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses vurdering af konsekvenserne for luftrums- og overfladeovervågning. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vurderer, at vindmølleparken vil medføre betydelige gener i forhold til forsvarets nærliggende radarer.

Styrelsen meddeler, at den vurdering alene kan foretages af Forsvarsministeriets underliggende myndigheder, og i konsekvens heraf må vurderingen i miljøkonsekvensrapporten, som Sønderborg Kommunes forsyningsselskab har fået lavet, betragters som en fejl.

Kritikpunkter skal uddybes inden godkendelse

TV SYD har været i kontakt med Cowi for at få svar på kritikken. I et skriftligt svar skriver pressechef Charlotte Holm:

- Vi ser væsentligt mere nuanceret på de fremsatte kritikpunkter i dagens Jyllands-Posten. Vi er dog i fuld gang med den konkrete besvarelse af Rambølls opfølgning, hvorfor vi ikke kan svare mere detaljeret på nuværende tidspunkt.

Energistyrelsen har krævet en uddybning af alle Rambølls kritikpunkter af Cowis rapport inden den 1. august, skriver Jyllands-Posten.

Læs også Sønderborg får kritik for mangelfuld rapport

Vindmøller i hård modvind

Sønderborg Kommunes planer om en kystnær vindmøllepark har været undervejs i mange år. Møllerne kommer ifølge planerne til at stå mindst fire kilometer fra kysten.

En sådan kystnær vindmøllepark kan kun opføres, fordi den er planlagt under gamle regler. Ifølge de gældende regler kan det ikke lade sig gøre at planlægge vindmøller blot fire kilometer fra kysten.

Både naboer til den kommende vindmøllepark på Fynssiden, Assens Byråd og den tidligere energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har opfordret Sønderborg til at droppe planerne.

Det har Sønderborg Kommune dog gang på gang afvist.