2000 hektar nye vådområder på vej: Se om det påvirker dig

Aulby Møllemade, Lumby Strand, Dræby og Klintestrand – det er bare nogle af de projektområder, som fremgår af lister over mulige nye vådområder, som er indsendt til vurdering hos Naturstyrelsen.

Samlet set har de fynske kommuner med opland ud til Lillebælt identificeret 26 mulige nye vådområder, hvoraf det ene – Bøjden Nor i Faaborg-Midtfyn Kommune – allerede er etableret.

Tilsvarende har kommunerne med geografisk forbindelse til Odense Fjord udpeget i alt 25 mulige projektområder, som de nu ansøger Naturstyrelsen om penge til at få lavet forundersøgelser af.

Alt i alt er der udpeget, hvad der svarer til knapt 2.000 hektar fynsk område til mulige vådområder med forbindelse til enten Lillebælt eller Odense Fjord. Det fremgår af en aktindsigt i det materiale, som de såkaldte vandoplandsstyregrupper har videreformidlet til Naturstyrelsen i begyndelsen af juni måned.

Odense Fjord - projekter indsendt til Naturstyrelsen:

Utryghed på Nordfyn

De seneste dage, har TV 2/Fyn kunnet fortælle om frustrerede borgere på Nordfyn, hvor kommunen har arbejdet på skitsetegninger til mulige nye vådområder uden at oplyse og inddrage borgere og lodsejere i de berørte områder.

Skitserne blev lækket til offentligheden i maj måned, og siden har flere berørte lodsejere forsøgt at få kommunen til at forholde sig til den utryghed oplysningerne har skabt. 

Odense Fjord: Kortet markerer de mulige nye vådområder, som stadig er aktuelle.
Odense Fjord: Kortet markerer de mulige nye vådområder, som stadig er aktuelle.

Det har bl.a. drejet sig om et 200 hektar stort område ved Nærå Strand, hvor kommunens planer, hvis de blev realiseret, ville medføre oversvømmelse af flere helt almindelige huse, en hundepension, arealer til en efterskole, landbrugsjord og en frugtplantage.

- Vi synes, det er ubehageligt, at der sidder nogle mennesker og regner på et projekt, uden at vi ved noget om det – og at vi så bagefter rent faktisk ikke kan få et møde med hverken administration eller politikere. Det fatter jeg ikke, siger frugtavler Henning Jensen, der blandt andet dyrker pærer, blommer og æbler på området. 

Franz Rohde: Vi tager ikke jord fra nogen

Formanden for Miljø- og Teknikudvalget i Nordfyns Kommune, den konservative Franz Rohde, fastholder, at han ikke ser nogen grund til at mødes med de frustrerede lodsejere. Dog sagde han i et interview i fredags følgende:

- Vi har bestemt ingen planer om at inddrage nogens jord. Det kommer ikke til at ske. Der er to ting i det her – det ene er, at det er baseret på frivillighed, og den anden er, at hvis man som lodsejer ikke er blevet kontaktet af Centrovice (landbrugets interesseorganisation, red.), så er man ikke omfattet af noget muligt vådområde.

Lillebælt / Fyn - projekter indsendt til Naturstyrelsen:

En del af landbrugspakken

Arbejdet med at identificere mulige nye vådområder er pålagt kommunerne i forbindelse med aftale om landbrugspakken, hvor de lempede gødskningsregler for landbruget er betinget af, at der findes plads til nye vådområder af en vis størrelse.

De såkaldte vandoplandsstyregrupper kan frem til den 4. oktober ansøge Naturstyrelsen om penge til forundersøgelser.

Herefter er det styrelsens opgave at prioritere de forskellige projekter og bevillige penge til de projekter, som vurderes at have den største miljøeffekt.