I det fynske folks tjeneste

Ballade på Ærø: Vådområde er frivilligt - bare ikke endnu

Balladen om fremtidige vådområder er rykket til Ærø. Teknikudvalget har afvist en indsigelse fra en enig gruppe berørte beboere ved Midtmarksrenden.

00:51

Lodsejerne Jesper Helstrup og Bent Juul Sørensen ønsker ikke noget vådområde ved Midtmarksrenden på Ærø. De frygter oversvømmede landbrugsarealer, haver og kældre.

Det er ikke kun på Nordfyn, at kommunens arbejde med at udpege og planlægge fremtidige vådområder har skabt bekymring og modvilje hos de lokale.

Ud af de i alt 30 potentielle vådområder, som Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning for nylig har bevilliget penge til at få forundersøgt i det fynske område, ligger hele seks projekter i Ærø Kommune.

Vi bliver hånet lidt. Vi er i hvert fald uforstående overfor det. Når vi får at vide, at det er frivilligt, så er det lidt mærkeligt at kunne læse i avisen, at det kører bare videre.

Bent Juul Sørensen, lodsejere ved Midtmarksrenden og medlem af kommunalbestyrelsen (Ærøs Fremtid).

Et af dem er et cirka 16 hektar stort område ved Midtmarksrenden på den sydlige del af øen, som kommunen altså har planer om at sætte under vand.

Planer, som i begyndelsen af januar fik samtlige lodsejere og flere af deres naboer til at sende en skriftlig erklæring til Ærø Kommune, hvor de gør det klart, at de ikke frivilligt vil være med til at lave vådområde ved Midtmarksrenden.

- Vi har alle sammen stort opland, der går til herfra. Alt vandet skal herned. Når man hæver vandstanden, kommer drænene her til at stå under vand, og så får det konsekvenser langt ind i landet, for så kan vandet ikke komme væk. Mange af de ejendomme, som afvander til området her, er jo slet ikke blevet spurgt, siger lodsejer Bent Juul Sørensen, der også i kommunalbestyrelsen repræsenterer lokallisten Ærøs Fremtid.

Protestunderskrifter fra beboerne i Midtmarksrenden på Ærø. Alligevel fortsætter kommunen med at bruge penge på planerne. Foto: Louise Ravn

Ærø Kommune afviser lodsejeres modstand

Men selvom vådområdeindsatsen skal bygge på frivillige aftaler med de involverede har Erhvervs- Teknik- og Havneudvalget alligevel fejet borgernes henvendelse af bordet.

Læs også Se listen: Disse vådområder skal forundersøges

På et udvalgsmøde den 19. januar besluttede et stort flertal at se bort fra lodsejernes skrivelse og bruge de op mod 100.000 kroner, som en forundersøgelse af projektet koster.

En beslutning, som undrer det konservative udvalgsmedlem, Leo Holm, der som den eneste stemte for at skrinlægge projektet.

- Der står i loven, at det skal ske ad frivillighedens vej og i og med, at samtlige lodsejere, der er berørt af det her, ikke ønsker det, så synes jeg, det er spild af penge at gå i gang med det, siger Leo Holm (Kons.).

Udvalgsformand, Lennart Mogensen (V), fastholder dog som udgangspunkt, at en forundersøgelse af projektet er på sin plads.

- Vi vil gerne have lov til at tage dialogen. Ikke bare et stykke papir vi har fået tilsendt. Vi vil gerne have dialogen, inden vi siger stop.

Men hvorfor har I så ikke taget dialogen, inden I bruger en masse offentlige kroner på en forundersøgelse?

- Sådan skulle processen ikke køre, siger udvalgsformand Lennart Mogensen (V).

00:53

Lennart Mogensen (V), Formand for Erhvervs- Teknik - og Havneudvalget, ønsker ligesom et flertal i udvalgt en forundersøgelse af projektet ved Midtmarksrenden, trods protester. Det forstår det konservative medlem, Leo Holm, imidlertid ikke.

Luk video

Lodsejere: Vi bliver hånet

Men den forklaring er svær at forstå for de i alt otte lodsejere og naboer, som har skrevet under på deres modstand overfor Ærø Kommune.

- Vi bliver hånet lidt. Vi er i hvert fald uforstående overfor det. Når vi får at vide, at det er frivlligt, så er det lidt mærkeligt at kunne læse i avisen, at det kører bare videre, lyder det fra Bent Juul Sørensen.

Hvorfor læner I jer ikke bare tilbage og lader kommunen lave de her undersøger - så kan I jo takke nej til projektet, når forundersøgelsen er lavet?

- Det kan du sige, men vi kan jo også komme til at glemme nogle datoer, så tiden er forpasset. Det er altid det farlige ved den slags projekter, siger Jesper Helstrup, der også vil skulle afgive en del af sin jord til projektet.

Læs også Borgmester: Vi dropper vådområde nummer tre

Udvalgsformand åbner dør på klem

En lignede strid mellem borgere og kommune på Nordfyn, har foreløbig betydet, at tre mulige vådområprojekter i Nordfyns Kommune er blevet skrinlagt over de seneste måneder.

Måske er der også - på trods af udvalgets beslutning om det modsatte - alligevel en lille mulighed for, at lodsejernes indvendinger kan nå at påvirke det videre forløb.

00:50

Udvalgsformand, Lennart Mogensen (V), afslutter interviewet med at åbne en dør på klem for lodsejernes ønske om at få projektet stoppet.

Luk video

For som interviewet med udvalgsformand, Lennart Mogensen (V), skrider frem, lyder det, at Ærø Kommune alligevel ikke vil sætte forundersøgelse af projektet ved Midtmarksrenden i gang med det samme.

Har I fortalt Naturstyrelsen, at samtlige lodsejere er imod det her?

- Nej, ikke endnu, for vi synes ikke, at den her sag er færdigbehandlet.

Skal Naturstyrelsen ikke have det at vide, inden de giver jer en stor pose penge til at få det her projekt forundersøgt?

- Nej, fordi det er ikke det, de har efterspurgt. De har efterspurgt nogle områder, der var udpeget, og det har vi gjort, og så må vi tage den derfra. Det er ikke sikkert, at de penge bliver brugt.

Men - der bliver lavet en forundersøgelse ved Midtmarksrenden?

- Måske. Vi fortsætter det arbejde, når vi har haft dialogen. Hvis vi har haft dialogen, og de siger, det vil vi slet ikke være med til overhovedet, jamen, så er der ingen grund til at gå videre med det, siger Lennart Mogensen.

Udvalgsformand, Lennart Mogensen (V), forklarer efter endt interview at han vil have sagen genbehandlet, når Erhvervs- Teknik- og Havneudvalget holder møde igen i marts måned.

Den udmelding kommer bag på det konservative udvalgsmedlem,  Leo Holm (Kons.). Han er dog tilfreds med, at udvalgsformanden tilsyneladende er klar til at genoverveje, om det er den rigtige beslutning at fortsætte projektet.