I det fynske folks tjeneste

Derfor skal nordfynske vådområder i byrådet

Nye Borgerlige brugte standsningsret, da udvalget for teknik og miljø drøftede vådområder. Misforstået, mener borgmesteren i Nordfyns Kommune.

Foto: Pernille Gram

Sagen om de nordfynske vådområder er trukket i byrådet i Nordfyns Kommune. Rene Lundegaard, der repræsenterer Nye Borgerlige som medlem af Miljø- og Teknikudvalget, benyttede sig af den såkaldte standsningsret, da udvalget drøftede vådområder onsdag.

- Jeg vil gerne sikre mig, at de her vådområder nu er taget helt ud – og ikke kan blive hevet ind igen. Jeg har valgt at bruge standsningsretten for at kunne få sagen drøftet på et åbent møde og ikke bare på et lukket i udvalget. Det, synes jeg, underskriftsindsamlerne har krav på, siger Rene Lundegaard.

Læs også Nordfynske vådområder spøger stadig: Nu trukket i byrådet

Borgmester Morten Andersen (V) har ellers tidligere meldt ud, at de to mulige vådområder ville blive taget af listen efter voldsomme protester fra lodsejere ved Klinte Strand og Fjordmarken.

Det, der på forhånd lignede en formalitet, er altså endt med, at sagen skal behandles i kommunalbestyrelsen.

Rene Lundegaard ser gerne, at vådområderne bliver lagt død. Han mener dog ikke, at sagen skulle have været lukket, da sagen blev drøftet onsdag.

- I det her spørgsmål er der ikke nogen, der kan vide sig sikre, før der er et politisk flertal, som har forholdt sig til det. Det er vigtigt, at byrådspolitikerne får mulighed for at forholde sig til sagen i det åbne, så lodsejerne ved, hvem der mener hvad, og dermed kan holde dem op på deres løfter i fremtiden, forklarer han.

Borgmester: Misforstået at tage sagen videre

Borgmesteren i Nordfyns Kommune forstår dog ikke, hvorfor sagen skal bringes for kommunalbestyrelsen.

- Jeg synes, det er misforstået at bringe denne her sag i kommunalbestyrelsen. Det er en meget klar indstilling, der kommer fra fagudvalget, og derfor vil sagen få fuldstændig samme udfald i kommunalbestyrelsen. Desuden har Rene Lundegaard selv været fortaler for, at de her vådområder skulle trækkes ud, og den indstilling deler han jo med et flertal i udvalget, siger Morten Andersen.

At Rene Lundegaard ønsker mere åbenhed, giver ifølge borgmesteren heller ikke mening.

- Den argumentation kan jeg slet ikke følge. Det her er en konkret stillingtagen til to konkrete projekter og ikke til vådområder generelt. Der er desuden fuld åbenhed om, hvem der mener hvad. Det vil man jo også kunne læse i referatet fra udvalgsmødet, siger borgmesteren. 

Ligesom alle landets kommuner skal Nordfyn indberette til Naturstyrelsen, hvor i kommunen der er mulighed for at etablere vådområder.

Da det gik op for lodsejerne ved Klinte Strand og Fjordmarken, at kommunen var i gang med undersøgelser af mulighederne dér, rejste de voldsomme protester.