I det fynske folks tjeneste

Kommuner: Vådområder er en umulig opgave

Fynske politikere kritiserer kollegerne på Christiansborg. Staten har givet kommunerne umulige arbejdsbetingelser, når det handler om etablering af vådområder, lyder kritikken.

00:44

Nordfyns og Ærø kommuner er begge kommet i gevaldig modvind blandt egne borgere netop på grund af deres håndtering af arbejdet med fremtidige vådområder.

Læs også Ballade på Ærø: Vådområde er frivilligt - bare ikke endnu

Nu lyder det samstemmende fra repræsentanter fra de to kommuner, at den lokale ballade primært skyldes, at staten ikke har givet dem ordentlige arbejdsbetingelser.

- Grunden til at de fleste ude ved os siger nej, er en usikkerhed i forhold til, hvad kommer der til at ske. Får jeg noget nyt jord? Hvis jeg skal sælge, hvad kommer det så til at koste? De spørgsmål kan jeg jo ikke give et svar på. Det er der jo heller ikke andre borgmestre, der kan. Det er kun staten, der kan give de svar, og derfor bør en større del af dialogen også gå via staten, siger borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen (V).

Han bakkes op af udvalgsformand og partifælle i Ærø Kommune, Lennart Mogensen.

- Man laver et tiltag overfor kommunerne, hvor man siger, det her skal I gøre. Vi kommer med nogle penge. Men det er kun, hvis lodsejerne vil. Det er en umulig opgave, siger formand for Erhvervs-, Teknik- og Havneudvalget på Ærø, Lennart Mogensen (V).

Læs også Borgmester: Vi dropper vådområde nummer tre

Frivillighedsbegrebet spænder ben

Begge kommuner er i forbindelse med udpegningen af nye vådområder raget uklar med egne borgere i en sådan grad, at de berørte lodsejere har følt det nødvendigt at nedfælde deres modstand i skriftlige erklæringer.

Nordfyns Kommune har foreløbig måttet lægge tre projekter i graven, mens foreløbig et enkelt projekt på Ærø er i fare for at lide samme skæbne.

Her har en enig gruppe lodsejere sammen med flere naboer skrevet under på, at et vådområde ved Midtmarksrenden på Ærø aldrig bliver til virkelighed ad frivillighedens vej.

- Hvis staten vil det her, så er det nok et spørgsmål, om frivillighedsbegrebet kan blive ved med at stå ved magt, siger borgmester på Nordfyn, Morten Andersen (V).

Dansk Folkeparti afviser kritikken

Venstre, Liberal Alliance og Konservative står sammen med Dansk Folkeparti bag vedtagelsen af landbrugspakken, som blandt andet indeholder krav om flere vådområder.

Vådområder, som kun kan etableres, hvis de berørte borgere frivilligt vil være med.

Partiets miljøordfører, Pia Adelsteen,  afviser imidlertid, at kravet om frivillighed er uforeneligt med den ambitiøse målsætning i forhold til vådområder.

Problemerne på Nordfyn og Ærø bunder ifølge hende nærmere i, at man ikke har været dygtig nok til at involvere lodsejerne i arbejdet helt fra begyndelsen.

00:56

Miljøordfører for Dansk Folkeparti, Pia Adelsteen, afviser blankt kritikken. Når man kan finde ud af det andre steder, kan man også på Fyn, lyder det fra Pia Adelsteen.

Luk video

- Jeg tror desværre, de er startet forkert. Hvis man sidder i en kommune og laver noget papirarbejde og lige pludselig tager folks grunde og ejendomme og putter ind i en eller anden proces, som de slet ikke er involveret i, så bliver folk skeptiske, og man møder modstand fra starten, siger Pia Adelsteen.

Du er altså ikke parat til at give blandt andre Morten Andersen nogle bedre muligheder for at besvare lodsejernes spørgsmål?

- Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg mener, at hvis man kan finde ud af det i andre kommuner, så kan man også her. Det skal man kunne, lyder det fra Pia Adelsteen, miljøordfører for Dansk Folkeparti.

Ekstra mange vådområder på Fyn, Langeland og Ærø

Læs også Se listen: Disse vådområder skal forundersøges

Kravene til at finde egnede placeringer til nye fremtidige vådområder er da også store på Fyn.

Faktisk ligger mere end halvdelen af de i alt 56 vådområder, som er klar til at blive forundersøgt rundt omkring over hele landet, i det fynske område eller på Ærø.

Med regeringens landbrugspakke ser presset på de fynske områder da heller ikke ud til at mindskes.

Landbrugspakken giver landmændene mulighed for at gøde mere. Til gengæld skal særligt de fynske bønder bære byrden i forhold til at etablere de såkaldte kvælstofkompenserende tiltag.

Det kan eksempelvis være vådområder.

Kortet herover viser, hvilke dele af landet (markeret med mærkeblå), der med Landbrugspakken bliver pålagt et større reguleringstryk, end det har været tilfældet hidtil. Fyn skal bære en stor del af byrden.