I det fynske folks tjeneste

Kort: 64 fynske vådområder på bordet hos Naturstyrelsen

2.360 hektar fynsk areal fordelt på 64 forskellige placeringer er på listen over vådområder, som kommunerne ønsker at arbejde videre med.

Hele sommeren har de fynske kommuner arbejdet på højtryk for at blive klar til at melde mulige fremtidige vådområder ind til Naturstyrelsen, inden fristens udløb den 4. oktober 2016.

En aktindsigt, som TV 2/Fyn har fået efter fristens udløb viser, at kommunerne - via de såkaldte vandoplandsstyregrupper - har ansøgt om penge til i alt 64 projekter rundt omkring på Fyn, Langeland og Ærø.

64 projekter, som samlet set vil berøre et ca. 2.360 hektar stort område.

På det interaktive kort herover kan du se, hvilke projekter, som fortsat er aktuelle på Fyn, Langeland og Ærø.

Naturstyrelsen bevilliger penge til det videre arbejde

Naturstyrelsen skal de kommende måneder vurdere de indsendte projektforslag og bevillige penge til at få udarbejdet detaljerede forundersøgelser af de projekter, som styrelsen anser for at være de mest rentable.

Projekter indmeldt af de fire fynske vandoplandsstyregrupper:

Lillebælt: 15 projekter / 741 hektar
Odense Fjord: 22 projekter / 1.035 hektar
Storebælt: 12 projekter / 240 hektar
Det Sydfynske Øhav: 15 projekter / 347 hektar

Projekt-skitser årsag til heftig ballade i Nordfyns Kommune

Processen omkring udpegning og indsendelse af mulige nye vådområder har ikke været uden problemer i Nordfyns Kommune, hvor hemmelige projektskitser i slutningen af maj blev lækket til berørte lodsejere og virksomheder.

Læs også Borgmester til lodsejere: Ikke vores opgave at tage dialogen

Lodsejerne er voldsomt utilfredse med kommunens håndtering af arbejdet - særligt vrede er de over ikke at være blevet informeret, inden kommunen begyndte at tegne skitser og lave beregninger på deres ejendomme.

Nordfyns Kommune har indsendt fem projekter til vurdering hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.