I det fynske folks tjeneste

Nordfynske vådområder spøger stadig: Nu trukket i byrådet

Et medlem af udvalget for teknik og miljø i Nordfyns Kommune benyttede sig af den såkaldte standsningsret, da udvalget drøftede vådområder onsdag, og sagen skal dermed for kommunalbestyrelsen.

Foto: Pernille Gram

Voldsomme protester fra lodsejere ved Klinte Strand og Fjordmarken fik ellers Borgmester Morten Andersen (V) til at melde ud, at de to mulige vådområder ville blive taget af listen.

Men det, der på forhånd lignede en formalitet, blev til, at René Lundegaard, Nye Borgerlige) tog standsningsretten i brug, så sagen nu skal behandles i kommunalbestyrelsen.

Ligesom alle landets kommuner skal Nordfyn indberette til Naturstyrelsen, hvor i kommunen der er mulighed for at etablere vådområder.

Da det gik op for lodsejerne ved Klinte Strand og Fjordmarken, at kommunen var igang med undersøgelser af mulighederne dér, rejste de voldsomme protester.

Eftersom etablering af vådområder hviler på et princip om, at lodsejerne skal gå med til det frivilligt, meldte borgmester Morten Andersen ud, at de to områder ville blive taget af listen.

Men nu trækker det altså yderligere ud.