I det fynske folks tjeneste

Se listen: Disse vådområder skal forundersøges

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har bevilliget penge til forundersøgelser af i alt 30 vådområdeprojekter på Fyn og Ærø. Se hvilke på listen nedenfor.

Nu skrinlagt vådområde, Klinte Strand, Nordfyn.

Tre måneders arbejde med at vurdere de projekter, som landets kommuner i denne ansøgningsrunde har bedt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om penge til at forundersøge, er nu afsluttet.

Læs også Kort: 64 fynske vådområder på bordet hos Naturstyrelsen

Ud af de i alt 64 projekter, som kommunerne på Fyn, Langeland og Ærø - via de de fire vandoplandsstyregrupper for henholdsvis Storebælt, Lillebælt, Odense Fjord og Det Sydfynske Øhav - har indsendt til styrelsen i København, er der nu afsat penge til at forundersøge 30 fynske projekter.

Det oplyser Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Flest vådområder på tegnebrættet i Svendborg

Hovedparten af de relevante projekter ligger på Ærø, som har seks projekter med på listen.

Faaborg-Midtfyn Kommune følger efter med finansiering til videre undersøgelser af fem projekter, mens fire odenseanske projekter har fået forundersøgelsesmidler.

Langeland Kommune har den som eneste kommune ingen projekter på listen.

Fynske vådområder, som er bevilliget penge til forundersøgelse. Svendborg Kommune varetager opgaven med at forundersøge projekter for Ærø Kommune. Kilde: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning sender i denne runde i alt knapt 5 millioner kroner i forundersøgelsesmidler videre til projekter i de fynske kommuner.

Penge som altså skal bruges til at lave mere detaljerede tekniske undersøgelser og analyser af de enkelte vådområders effekt og økonomi.

Projekter som med bevilling fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal forundersøges:

Ærø Kommune: 6 projekter
Svendborg Kommune: 3 projekter
Faaborg-Midtfyn Kommune: 5 projekter
Odense Kommune: 4 projekter
Assens Kommune: 3 projekter
Kerteminde Kommune: 2 projekter
Nyborg Kommune: 2 projekter
Nordfyns Kommune: 2 projekter
Middelfarts Kommune: 1 projekt
Langeland Kommune: Ingen

Projekt-skitser årsag til heftig ballade i Nordfyns Kommune

Processen omkring udpegning og indsendelse af mulige nye vådområder har ikke været uden problemer i Nordfyns Kommune, hvor hemmelige projektskitser i slutningen af maj blev lækket til berørte lodsejere og virksomheder.

Læs også Borgmester til lodsejere: Ikke vores opgave at tage dialogen

Lodsejerne har været voldsomt utilfredse med kommunens håndtering af arbejdet - særligt vrede er de over ikke at være blevet informeret, inden kommunen begyndte at tegne skitser og lave beregninger på deres ejendomme.

Nordfyns Kommune havde oprindeligt indsendt fem projekter til vurdering hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, men har siden måttet trække tre af projekterne tilbage pga. massiv modstand fra berørte borgere.

De to tilbageværende projekter - Stensby og Eskelund Mose - er begge bevilliget penge til forundersøgelser.