Friskoleforening: S-forslag truer næsten hver anden fynske friskole

Socialdemokratiet vil styrke folkeskolen ved at skære i tilskuddet til friskolerne. 25 fynske friskoler kan komme i fare, hvis forslaget bliver vedtaget, mener friskoleforeningen.

Socialdemokratiet vil i et nyt udspil give nyt liv til folkeskolerne. Det skal blandt andet ske på bekostning af friskolerne, hvor partiet vil nedsætte tilskuddet til friskolerne og privatskolerne, også kaldet koblingsprocenten, fra 76 procent til 71 procent.

quote Hvis vi forestiller os, at koblingsprocenten kun er 71 procent, så vil der faktisk være omkring 25 skoler, som vil have underskud

Peter Bendix, formand for Dansk Friskoleforening

- Vi vil støtte op om folkeskolen. Det er her danskerne får et fælles grundlag. Håndværkernes børn og advokaternes børn mødes i folkeskolen, som er et vigtigt fundament i samfundet, siger Jan Johansen (S), der sidder i folketingets undervisningsudvalg og er folketingskandidat på Fyn.

Forslaget kan komme til at gå hårdt ud over skolerne i landdistrikterne, og op mod halvdelen af de fynske friskoler kan komme i økonomiske problemer, hvis udspillet bliver til virkelighed, mener friskoleforeningen.

Opdatering
Clock14. maj 2019, kl. 08:26
Artiklen er opdateret med kommentarer fra socialdemokraten Jan Johansen og Jane Heitmann fra Venstre, der begge sidder i Folketingets Undervisningsudvalg.

Ifølge formanden for Dansk friskoleforening, kan 25 ud af 58 fynske friskoler være truet, hvis tilskuddet sænkes. På landsplan kan op mod 100 friskoler ende med at komme i økonomisk uføre.

- Hvis vi forestiller os, at koblingsprocenten kun er 71 procent, så vil der faktisk være omkring 25 skoler, som vil have underskud, siger Peter Bendix, der er formand for Dansk Friskoleforening.

Han advarer derfor mod de besparelser på friskolerne, som Socialdemokratiet lægger op til.

- Det at en skole har underskud, er kritisk i forhold til at kunne opretholde den daglige drift og opnå muligheden for at lave et tilbud. Og det vil være bekymrende, siger Peter Bendix.

Beregninger fra Finansministeriet viser ifølge Jyllands-Posten, at det årlige tilskud på i alt 6,7 milliarder kroner til friskoler og privatskoler bliver reduceret med 365 millioner kroner.

Venstre kalder Socialdemokratiets forslag for vanvittigt.

- Vi fratager fynske forældre muligheden for at vælge frit mellem skoler. Vi har en stærk tradition på Fyn for at have friskoler - ligesom vi for eksempel har frikirker og friplejehjem - og vi skal på alle niveauer giver mulighed for det frie valg, siger folketingskandidat for Venstre Jane Heitmann.

Jan Johansen fra Socialdemokratiet vil lukke hveranden friskole på Fyn.
Fotograf: Ole Holbech

Koblingsprocenten er det tilskud, som friskolerne får per elev. Tilskuddet er beregnet ud fra den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen tre år tidligere. Lige nu får friskolerne 76 procent af det beløb, og det vil Socialdemokratiet altså sætte ned til 71 procent.

Kan ende med at dreje nøglen om

En af de fynske friskoler, der kan komme i problemer, er Friskolen i Jordløse. For dem vil det socialdemokratiske forslag betyde lidt under 138.000 tilskudskroner mindre om året.

- Der hvor vi måske kunne gå ud og hente nogle af de penge ind, det er på forældrebetaling. Men vi bor i et område, som bestemt ikke er et højindkomstområde, så det vil allerede der kunne få konsekvenser, siger Morten Christophersen, skoleleder på Friskolen i Jordløse.

Skolen har i forvejen været i økonomiske problemer, og hvis Socialdemokratiets forslag bliver vedtaget efter valget, vil skolen i værste fald være tvunget til at dreje nøglen om.

- Kommer vi helt op på, at besparelsen skal ned på de 71 procent, så kan det ultimativt betyde, at vi er nødt til at dreje nøglen, siger Morten Christophersen.

Opdatering
Clock14. maj 2019, kl. 14:50
Opdateret med oplysninger om nyt Venstre-udspil.

Afviser lukninger

Jan Johansen tror dog ikke på, at en ændring i koblingstilskuddet vil betyde lukninger af friskoler.

- Det er den nuværende regering, der i den indeværende periode har hævet koblingstilsuddet fra 71 til 76. Og mig bekendt kunne friskolerne godt eksistere, da koblingstilskuddet var 71, så det kan de nok også vil sætter koblingstilskuddet til niveauet fra 2015, siger Jan Johansen. 

Venstre klar med alternativ

Venstre er kommet med et alternativ til Socialdemokratiets friskolepakke. Den indeholder fire punkter.

Her vil regeringspartiet blandt andet bevare koblingsprocenten på 76 procent og dermed beskytte friskolerne mod Socialdemokratiets plan om at forringe fri- og privatskolernes økonomi med over 350 millioner kroner om året.

- Danmark har en helt unik tradition for frie skoler, hvor forældre har friheden til at vælge lige præcis den skole, der passer til deres barns ønsker og behov. Den tradition skal vi værne om, og vi skal styrke den. Derfor fremlægger vi i dag fire konkrete forslag til, hvordan vi kan styrke de frie skoler, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). 

De tre andre punkter i Venstres pakke vil sikre bedre adgang til ansættelse af pædagoger, skabe bedre mulighed for tidlig SFO og sikre at efterskolerne kan løfte et større socialt ansvar.

Skal folkeskolerne styrkes på bekostning af friskolerne? Vi tager debatten i studiet