Frivillige kvinder sørger for stemmer i Vollsmose

Den frivillige forening Bydelssøstrene sørger for at få folk til stemmeurnerne i Vollsmose.

Det er valgdag i Danmark, og i Vollsmose er en gruppe frivillige kvinde på gaden for at få beboere i området med til stemmeurnerne.

Det er den frivillige forening Bydelssøstrene, der står bag initiativet. Camp U, som er stemmested i Vollsmose, var ved valget i 2015 det valgsted med lavest valgdeltagelse. Derfor er det magtpåliggende for Metha Aagé Maul at få folk med for at sætte deres kryds.

- Vi lever i et demokrati, og det er ikke alle forundt. Det er vigtigt at bruge sin stemme og bruge sin ret, siger hun.

Hun mener, at en forklaring på den lave deltagelse kan være usikkerhed. Både på, hvor man skal stemme, om det nytter noget, og om politikerne gør, som de siger. 

Støtter kvinder

Bydelssøstrenes  arbejde går primært ud på at støtte kvinder, der er isolerede, og som det etablerede system har svært ved at nå. 

- Det tror jeg virkelig på. Til EU-valget var stemmeprocenten 13 procentpoint højere, (end ved sidste EU-valg red.), og vi skal nok få det endnu højere op. 

Stemmeprocenten til Europa-Parlamentet steg fra 32,5 procent i 2014 til 44,9 procent i 2019 på stemmestedet Camp U. 

En af dem, der stemmer på Camp U, er Salem Said Abdel Rahman. Han lægger stor vigtighed i at bruge sin demokratiske ret. 

- Det er meget vigtigt for os, at vi støtter folkestyret. Vi skal vise folk, at vi er aktive borgere i samfundet, og det er meget vigtigt for vores børns fremtid og for vores fremtid. Det handler om undervisningssystemet, sundhedssystemet, og det handler om miljø, siger han.

Til folketingsvalget i 2015 stemte de fleste vælgere på Camp U på Socialdemokratiet. Enhedslisten blev andenstørst og Dansk Folkeparti tredjestørst.