I det fynske folks tjeneste

Hos pædagogerne Mette og Louise: - Helt normale børn ender med diagnoser

Der mangler voksentid i de fynske daginstitutioner, og det går ud over børnenes udvikling. Sådan lyder opråbet fra to pædagoger, som forsøger at give Børne- og Socialminister, Mai Mercado (K) og folketingskandidat Jesper Kiel (EL) et indblik i børnenes hverdag.

01:16

- Jeg kan sidde lige så nøje og se i min børnegruppe hvilke af de børn, der får en diagnose, når de rammer 2. klasse. Der er intet galt med de børn, fortæller vuggestuepædagog Louise Jessen. Hun er frustreret over at opleve, at ressourcerne til at hjælpe børnene med at udvikle sig rigtigt ikke er tilstede.Mange børn bruger i dag lige så lang tid i daginstitutionen, som deres forældre bruger på arbejde - men hvad er det så for en hverdag, børnene bliver afleveret til?

Vi går ud på legepladsen efter, at vi har spist frokost. Det er blevet noget, vi gør, fordi vi ikke er nok voksne. Vi er nødt til at gå på legepladsen.

Mette Gylling Dørup, special-børnehavepædagog

Det spørgsmål besvarer pædagogerne Mette Gylling Dørup og Louise Jessen, da de får besøg af folketingskandidaterne Jesper Kiel fra Enhedslisten og Mai Mercado fra Konservative.

- Der skal være mulighed for, at man kan trøste et barn, der er ked af det, samtidig med at der også er et barn, der har lort i bleen og skal skiftes, siger Mette Gylling Dørup, der er pædagog i en specialbørnehave.

- Der er simpelthen ikke ansat pædagoger nok til, hverken at varetage den pædagogiske opgave eller alle de andre opgaver, der følger med, siger Mette Gylling Dørup.

00:47

Der er brug for et historisk stort økonomisk løft, hvis udviklingen i landets vuggestuer og børnehaver skal vendes og børnenes behov mødes. Sådan lyder det fra pædagogerne Mette Gylling Dørup og Louise Jessen.

Luk video

- Børnene har ret til omsorg hele dagen

Louise Jessen er pædagog i en vuggestue, og hun oplever også, at der særligt i morgen- og eftermiddagstimerne er så meget pres på normeringerne, at det går ud over børnene.

- I min vuggestue er der 24 børn. Vi er seks faste voksne, og så har vi studerende, fortæller hun. 

"Velkommen til virkeligheden"

  • To kandidater til folketingsvalget inviteres med ud i den virkelighed, de gerne vil vælges til at have politisk indflydelse på
  • Politikerne ved ikke på forhånd, hvor de skal hen, og hvem de skal møde
  • Målet er mødet med en eller flere borgere med noget på hjerte - en oplevelse, et konkret problem eller et spørgsmål
  • Fredag klokken 19.30 kan du se med, når pædagogerne Mette Gylling Dørup og Louise Jessen giver folketingskandidaterne Mai Mercado (Kons.) og Jesper Kiel (Enhedslisten) et indblik i deres hverdag.

Hun peger på, at det ofte kun er midt på dagen, at der er de nødvendige ressourcer til stede.

- Jeg synes, det er vigtigt, at der kommer en bedre normering i vores daginstitutioner. Jeg synes, børnene har ret til omsorg og nærvær hele dagen og ikke kun i få timer om dagen, som det er nu, siger Louise Jessen.

Minimumsnormeringer

Knapt 13.000 mennesker skrev for præcis et år siden under på, at de med et såkaldt "borgerforslag" ville have Folketinget til at fastsætte en nedre grænse for normeringerne i landets dagtilbud.

Det var langt fra de 50.000 underskrifter, som ville have udløst, at spørgsmålet skulle behandles i Folketingssalen - alligevel er debatten om den hverdag børnene møder i vuggestuer og børnehaver gået hen og blevet et varmt valgkampstema.

Utilfredsheden og ønsket om minimumsnormeringer er imidlertid intakt.

Svendborg, Nyborg, Assens og Odense dannede så sent som i begyndelsen af april ramme om demonstrationer, hvor tusindvis af fynske forældre viste deres frustration under overskriften "Hvor er der en voksen?".

Demonstrationerne - som også fandt sted mange andre steder i landet - lænede sig op ad pædagogernes fagforening BUPLs anbefalinger om, at der som minimun skal være en pædagogisk fuldtidspersonale per tre børn i vuggestuer og en pædagogisk fuldtidspersonale per seks børn i børnehaver.

01:13

Enhedslisten er sammen med SF og De Radikale klar til at gennemføre centralt fastsatte minimumsnormeringer. Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, LA, DF og Alternativet er imod.

Luk video

Politisk uenighed om minimumsnormeringer

Enhedslisten er et af de partier, som går til valg på at indføre minimumsnormeringer.

- Jeg synes, det klare signal er, at vi skal have hævet niveauet. Derfor er vi nødt til at have nogen minimumsnormeringer, som også er så gode, at de hæver niveauet. Derfor skal der selvfølgelig også følge penge med, siger Jesper Kiel, der er folketingskandidat for Enhedslisten. 

- Jeg er faktisk enig i alt det, Jesper siger, bortset fra ordet minimumsnormering. Jeg er bekymret for, at det bliver for rigidt, fordi nogle opgaver kan jo klares lettere og mere effektivt. Men så er der også nogle, der ikke kan, lyder det fra Mai Mercado (K).

Efter besøget hos de to pædagoger strides de to især om, hvorvidt dagtilbudsområdet over de seneste år er blevet tilført penge eller det modsatte.

Mai Mercado forklarer, at hun som minister har været med til at sikre kommunerne en milliard kroner ekstra til de kommunale vuggestuer og børnehaver.

- Men I har ikke givet så mange flere penge, som befolkningen stiger jo. Vi er altså nødt til at stoppe med, at have regeringer, som siger: "Nu sætter vi for få penge af hvert år, og det kalder vi at investere", siger Jesper Kiel.

- Lige præcis det, bliver vi jo nok ikke enige om, lyder det fra Mai Mercado.

Læs også Tusindvis af fynske forældre gør klar til at demonstrere: - Det er nu, vi skal stå sammen

Helt normale børn ender med diagnoser

Louise Jessen fortæller under mødet, hvordan der ofte i hendes vuggestue er børn, der har brug for ekstra voksenstøtte. Det kan være til at lære at lege, sove, gå, blive renlig eller måske til at ændre en uhensigtsmæssig adfærd.

Hun mener ikke, at de nuværende normeringer tager højde for det.

Jeg kan sidde lige så nøje og se i min børnegruppe hvilke af de børn, der får en diagnose, når de rammer 2. klasse. Der er intet galt med de børn.

Louise Jessen, vuggestuepædagog

- Hvis vi for eksempel har én, der bider i perioder, så går der mange ressourcer til det barn. Det er jo på bekostning af nogen, og det er som regel altid de samme børn. Jeg synes især, det er de stille piger, der bliver overset rigtig, rigtig meget. Samtidig er det drengene med høj volumen, der ofte bliver problematiske, siger Louise Jessen.

Hun oplever, at flere og flere af de børn, som har haft det svært i vuggestuen ender med diagnoser.

- Jeg kan sidde lige så nøje og se i min børnegruppe, hvilke af de børn, der får en diagnose, når de rammer 2. klasse. Der er intet galt med de børn. Hvis jeg havde tid til at sætte mig ned og sætte ord på, fortæller vuggestuepædagogen. 

- Men det er ikke sikkert, at det kan gøre, at man undgår en diagnose, konstaterer Mai Mercado (K).

- Ikke for dem, der faktisk har brug for den diagnose og den hjælp og medicin, men der er bare så mange, der ikke fejler noget, slår Louise Jessen fast.

Læs også Mor til fire har taget sine børn ud af institution: - Det kan jeg simpelthen ikke byde dem

- Vi er nødt til at gå på legepladsen

Mette Gylling Dørup supplerer med hendes helt konkrete oplevelser i den specialgruppe, som hun arbejder i til daglig.

- Vi går ud på legepladsen efter, at vi har spist frokost. Det er også blevet noget, vi gør, fordi vi ikke er nok voksne. Vi er nødt til at gå på legepladsen, fortæller hun til politikerne.

- Jeg kan ikke sætte mig ned i sandkassen med den her dreng, der ikke kan komme i gang med at lege, fordi jeg skal også gynge én, og så er der nogen, der er blevet våde herovre. Jeg ender med at stå og råbe: "jamen – du kan da lige bage en kage, så kommer jeg over og smager den om lidt". Der sker bare noget andet, så jeg kommer faktisk aldrig over og smager den her kage, som jeg lige har stået og sat i gang, siger Mette Gylling Dørup.

Pædagogernes historier gør da også indtryk på de to politikere.

- Jamen, man ender med at blive en lille smule smådeprimeret på det kommunale selvstyres vegne, slutter Mai Mercado (K).

00:38

 Mai Mercado har i den forgange regeringsperiode været Børne- og Socialminister. Hun mener, at regeringen har tilført dagtilbudsområdet penge, og er frustreret over at høre, at det ikke kan mærkes, hvor Mette Gylling Dørup og Louise Jessen arbejder.

Luk video

Farven på regeringen har ikke haft betydning

For vuggestuepædagog Louise Jessen har det ikke gjort nogen forskel, hvem der har haft flertallet på Christiansborg.

Hun oplever nemlig, at muligheden for at yde et ordentligt stykke pædagogisk arbejde over de seneste mange år løbende er blevet forringet uanset farven på regeringen.

En melding, som kommer bag på folketingskandidat og nuværende Børne- og Socialminister, Mai Mercado.

- Jeg bliver virkelig frustreret over, at vi har investeret en milliard kroner i pædagogisk personale, og det kan ikke mærkes. Det er helt vildt, siger hun. 

- Når den samlede kommunale økonomi år for år bliver udhulet, så er der jo kun personalet at spare på. Man kan jo ikke spare på Legoklodserne eller mindre sand i sandkasserne. Der er kun normeringerne at spare på, siger Jesper Kiel fra Enhedslisten.

Se hele "Velkommen til virkeligheden" her:

07:44

Mai Mercado (Kons.) og Jesper Kiel (Enhedslisten) besøger pædagogerne Mette Gylling Dørup og Louise Jessen. De er stærkt bekymrede over det, de oplever, som dårlige normeringer i de fynske daginstitutioner - med store konsekvenser for børnene til følge.

Luk video
Fakta
Valgt i Fyns Storkreds
Født 20. august 1980 i Tønder
Gift, 2 børn
Politiske hverv
Folketingskandidat Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti
2018 - nu
Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Det Konservative Folkeparti
2011 - nu
Børne- og socialminister Folketinget, Det Konservative Folkeparti
2016 - 2019
Kommunalbestyrelsesmedlem Frederiksberg Kommune, Det Konservative Folkeparti
2013 - 2017
2.viceborgmester Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti
2009 - 2011
Byrådsmedlem Odense Kommune, Det Konservative Folkeparti
2006 - 2011
Fakta
Folketingskandidat i Fyns Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Svendborg
Født 10. januar 1966 i Valby
Gift, 2 børn
Politiske hverv
Folketingskandidat Fyns Storkreds, Enhedslisten
1994 - nu
Byrådsmedlem Svendborg Kommune, Enhedslisten
2005 - nu
Medlem af Økonomiudvalget Svendborg Kommune, Enhedslisten
2014 - nu
Medlem af Miljø- og Naturudvalget Svendborg Kommune, Enhedslisten
2018 - nu
Medlem af Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Svendborg Kommune, Enhedslisten
2014 - 2017
Medlem af Udviklingsudvalget Svendborg Kommune, Enhedslisten
2014 - 2017
Stedfortræder i Folketinget Folketinget, Enhedslisten
Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Enhedslisten
2017 - 2018
Socialordfører Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Ligestillingsudvalget Folketinget, Enhedslisten
2017 - 2018
Medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget Folketinget, Enhedslisten
Medlem af Udvalget til Valgs Prøvelse Folketinget, Enhedslisten