Redaktørens analyse: Her er valgets vigtigste fynske erhvervs-temaer

Fremkommelighed, brotakster og mangel på udlært arbejdskraft har høj prioritet i det fynske erhvervsliv.

Alle er enige om, at der er rigtig godt gang i økonomien i øjeblikket - også den fynske.

Og det er selvfølgelig godt.

Men bagsiden af medaljen er de indlysende flaskehalse på arbejdsmarkedet.

Dansk Metals ledighed på Fyn er under tre procent - og dermed den laveste i årvis. Det er næsten umuligt at opdrive en elektriker, mekaniker, industritekniker og værktøjsmager.

Byggebranchen har støvsuget markedet for dygtige 3F'ere, og it- og robotbranchen må i stigende omfang hente arbejdskraft udenfor landets grænser.

Omvendt har Odense ikke fået bugt med den store andel af ledige akademikere.

Efter at udvidelsen af den fynske motorvej på Vestfyn er gået i gang og der er sat penge af til et ekstra spor syd om Odense, er der udsigt til, at fremkommeligheden over Fyn bliver bedre, men der mangler fortsat stykket mellem Nyborg og Odense.

Og det er heller ikke gået i glemmebogen, at investeringen til et ekstra spor på motorvejs-strækningen fra Blommenslyst til Nyt OUH er finansieret med hundens egen hale, nemlig indtægter fra Storebæltsbroen.

Brotaksterne er fortsat en handelsbarriere mener fynsk erhvervsliv.

Og så er også plads til at gøre noget ved bureaukratiet, mener de fynske erhvevrvsledere.

Det viser en undersøgelse hos Fynsk Erhverv, og det må være en bitter pille at sluge for den nuværende regering, der netop har slået på tromme for regelforenkling som et af regeringens helt centrale temaer.