Træt af Borgen: Fynskvalgte Roger siger stop

Roger Matthisen, der blandt andet er transportordfører, er træt af det politiske system og genopstiller ikke.

Det fynskvalgte folketingsmedlem Roger Courage Matthisen fra Alternativet genopstiller ikke ved næste valg. Det skriver han på LinkedIn.

- Egentlig var jeg genopstillet til næste folketingsvalg, men jeg har valgt at trække mit kandidatur, skriver Matthisen. 

- Ikke fordi jeg er træt af mit arbejde eller har opgivet håbet på demokratiet, men fordi jeg er overbevist om, at jeg kan skabe større værdi uden for Borgen.

Roger Matthisen er blandt andet boligordfører og transportordfører for Alternativet. Partiet har dermed udsigt til at miste endnu en erfaren politiker ved næste valg.

I forvejen har gruppeformand René Gade har bebudet, at han ikke genopstiller.

Finansordfører Josephine Fock genopstiller ikke, da hun har fået arbejde i Dansk Flygtningehjælp. Og den profilerede klimaordfører Rasmus Nordqvist går efter en plads i EU-Parlamentet. 

Han vil dog være på stemmesedlen til folketingsvalget, hvis det kommer før valget til EU-Parlamentet.

Folketingsmedlemmerne Pernille Schnoor og Ulla Sandbæk siger også farvel ved næste valg. Dermed har halvdelen af Alternativets ti mand store folketingsgruppe valgt at nøjes med en enkelt valgperiode.

Matthisen begrunder blandt andet sit farvel med, at han er led og ked af det politiske system. 

- Den manglende anerkendelse af og handling på de grundlæggende problemstillinger for uligheden og klimakrisen synes enorm, skriver han.

- Læg dertil, at der hersker alt for mange lukkede (forligs-) kredse, manglende gennemsigtighed, spin og magtbegær i stedet for fælles debat og transparens i vores parlament.

I stedet vil Roger Matthisen samarbejde med civilsamfundet og erhvervslivet med et europæisk og et globalt projekt, "som har fokus på den indre bundlinje og skaber værdi på alle fire bundlinjer", skriver han.

Roger Matthisen er blandt meget andet professionel skuespiller. Han er blandt andet kendt for en rolle i julekalenderen "Nissernes Ø", hvor han spillede calypsonissen Jo Jo.