I det fynske folks tjeneste

Trods simple regler: Valgstederne accepterer en del fejl

Vælg mellem 13 partier og 76 kandidater på et langt stykke papir, og sæt kun ét kryds. Sådan lyder de enkle valgregler, men alligevel er der masser af fejl ved hvert eneste valg. Og mange af fejlene bliver accepteret. 

00:45

Det lyder enkelt og nemt at stemme uden at lave fejl. Alligevel er der masser af fejl ved hvert eneste valg. Video: Ole HolbechReglerne siger klokkeklart, at en vælger kun skal sætte ét kryds på stemmesedlen. Krydset skal sættes ud for enten et parti eller en kandidat. Men selvom reglerne er rimelig klare, bærer de valgtilforordnede over med mange af de mindre fejl. 

Det sikreste er at sætte ét kryds, så der ikke er tvivl

Christine Boeskov, valgkonsulent

- Hvis krydset ikke sidder lige ud for et parti eller en kandidat, så kigger man efter det, man kalder skæringspunktet for krydset, og her er der er en bred margen for, hvad der bliver accepteret som et gyldigt kryds. Man skal klart kunne tolke hensigten med krydset, siger Christina Boeskov, der er valgkonsulent i Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Læs også Afstemning: Sæt krydset rigtigt

Flere ugyldighedsgrunde

Fakta

 • På Fyn er der otte valgkredse og 146 afstemningssteder
 • Der er 374.397 stemmeberettigede på Fyn og øerne
 • Der er 13 partier og 76 kandidater i Fyns Storkreds
 • Afstemningsstederne har åbent fra 8.00 til 20.00
 • På småøer kan kommunalbestyrelsen beslutte, at afstemningsstederne først åbner kl. 9.00

Det gælder også antallet af kryds. For selvom reglerne siger, at der kun må sættes ét kryds på den cirka en meter lange stemmeseddel, så bliver der også her accepteret fejl.

- Man kan acceptere op til tre kryds. Men det kræver, at krydsene er sat inden for samme parti. Hvis for eksempel en vælger har sat kryds ved både partiet og en af partiets kandidater, bliver det tolket som en stemme på kandidaten. Hvis en vælger har sat tre kryds ved samme parti, bliver det tolket som en stemme på partiet. Det sikreste er at sætte ét kryds, så der ikke er tvivl, siger Christine Boeskov. 

Alle stemmesedler, hvor der kan være tvivl om gyldigheden, bliver vurderet samlet i de enkelte opstillingskredse, så alle valgsteder i kredsen følger de samme regler.

Valgkreds og antal vælgere

 • Assens 30.850
 • Faaborg 43.981
 • Middelfart 51.555
 • Nyborg 42.416
 • Odense Syd 52.257
 • Odense Vest 44.897
 • Odense Øst 53.498
 • Svendborg 54.943

Stemmesedler bliver erklæret ugyldige, hvis der er kryds ud for flere partier, hvis der er skrevet eller tegnet på stemmesedlen eller hvis det er umuligt at fastslå, hvem krydset er sat ud for. Efterfølgende bliver alle ugyldige stemmer kategoriseret ud fra såkaldte "ugyldighedsgrunde".  

Udover de ugyldige stemmer er der også blanke stemmer, og begge bliver regnet med i opgørelsen over stemmeprocenten på det givne afstemningsted. 

Alene i stemmeboksen

Når en vælger går ind i stemmeboksen, siger reglerne, at vælgeren skal være alene i stemmeboksen. I praksis vil de valgtilforordnede dog acceptere mindre børn i stemmeboksen sammen med vælgeren, hvis børnene ikke kan være alene under stemmeafgivningen. Men større børn har ikke adgang under stemmeafgivelsen.

- Når et barn kan læse eller forstå bogstaver, så har det ikke længere adgang med mor eller far i stemmeboksen. De må ikke efterfølgende kunne fortælle, at far satte kryds ved liste X, forklarer valgkonsulenten. 

Kun handicappede, som for eksempel fysisk handicappede eller ordblinde, der har brug for en hjælper, er undtaget fra reglen om, at vælgeren skal være alene i stemmeboksen. Disse vælgere har tilladelse til at medbringe en hjælper under valghandlingen. 

Opdatering

 • 05. jun 2019 kl. 09:29 Vi har slettet et afsnit i artiklen om, at Rolf David Gøtze fra Partiet Klaus Riskær Pedersen ville stå på stemmesedlen, selvom han har trukket sig. Modsat hvad TV 2/Fyn fik oplyst, er han ikke at finde på stemmesedlen.

Plads til fejl

Men trods de mange regler er der ingen grund til at blive nervøs, når man træder ind i afstemningsboksen.

Hvis man som vælger laver fejl eller ikke er sikker på, at man har gjort det rigtigt, så kan man altid tilkalde en valgtilforordnet og få udleveret en ny stemmeseddel.