2# Ingen hjælp til psykisk syge

Hvordan kan mennesker, der allerede er i behandlersystemet slås med massiv overvægt, ryge som en skorsten eller drikke som et hul i jorden - uden der er nogen, der griber ind? Årsagerne er mange - og ikke kun et spørgsmål om ressourcer i psykiatrien.