Affald på broen

Det flyder med affald langs de danske veje. Også på Storebæltsbroen, hvor de samler affald mindst en gang om dagen.