Aflysninger koster dyrt

For de i alt 240 borgere, der bor på Lyø og Avernakø, har de omfattende driftproblemer med den nye færge store konsekvenser: