Afstrømning af kvælstof skal mindskes

Beslutningen om at fortsætte forundersøgelsen af det omstridte vådområde på Ærø – trods borgernes modvilje - blev truffet på et møde i Erhvervs- Teknik- og Havneudvalget den 19. januar. Her var det kun De Konservative, der ønskede, at man skulle følge indstillingen fra de berørte lodsejere og stoppe projektet. Sara Egemose gjorde os tidligere klogere på kvælstof og vådområder.