Amatørarkæologer er guld værd for den fynske historieformidling