Ankesager sparer regionen for 13 mio. kr.

I slutningen af 2014 besluttede Regionsrådet, at regionen skulle begynde at anke afgørelser, som ellers havde givet patienter ret til erstatning. I alt har regionen anket 47 sager og fået medhold i 22. Det har givet en besparelse på i alt 13 millioner. Ankenævnet for Patienterstatningen behandler årligt cirka 700 sager vedrørende Region Syddanmark. Dermed er langt hovedparten af ankesagerne stadig rejst af patienterne selv. Nicolaj Bang er landsformand for Patientforeningen, og var med på en forbindelse fra Århus for at kommenterer på situationen.