Anklager: Pæn straf

Anklager Flemming Høj Larsen var tilfreds med straffen til de tre dømte, der medvirkede i urolighederne på OUH.