Annalise Bager, Festivalpræst

Annalise Bager fra Longelse har allieret sig med nogle af de andre præster på Langeland og på Strynø om at passe kirketeltet, hvor der afholdes gudstjeneste eller andagt hver dag klokken 12.