Asylcenter på Ærø

Kommunalbestyrelsen på Ærø er indkaldt til ekstraordinært møde i dag torsdag for at drøfte asylcenter, og der er indbudt til borgermøde om centret tirsdag.