Besøghunde i Kerteminde

Beboere på Kerteminde kommunens fire plejecentre er del af et stort forsøgsprojekt med besøgshunde. Forsøget skal gøre de ældre gladere, men også kaste lys over hvorfor de kan øge livskvaliteten.