Biogas bliver bremset

Det ville være godt for beskæftigelsen, miljøet og forsyningssikkerheden, og så ville det oven i købet fjerne lugten fra den gylle, der bliver kørt ud på markerne. Alligevel går det langsomt med at etablere biogasanlæg