Bios og god forvaltningsskik bliver diskuteret på regionsrådsmøde i dag