Bolbro og Dalum skal stemme

Odenseanerne skal nu selv bestemme hvordan de vil bruge kommunens penge. To lokalområder i Odense får penge, og gennem en lokal afstemning skal de selv beslutte hvordan de vil bruge dem.