Bonavista til havs

Den næsten 100 år gamle skonnert Bonavista blev i dag søsat i Marstal efter fire års arbejde med en gennemgribende restaurering.