Borgere i Middelfart er utilfredse med placeringen af gasledning