Borgmester: Ingen beviser for kinesisk indblanding