Borgmester: Vi har lært af sagen

Nordfyns Kommune vil forhindre at lignende ting sker i fremtiden.