Borgmesteren kuppet på Nordfyn

Et flertal udenom borgmester Morten Andersen har givet håndslag på budgetforliget for det kommende år.