Børn- og Ungedirektør erkender Heldagsskolen har alt for mange magtanvendelser