Buksebien skal beskyttes

Den nyttige og fredelige buksebi skal beskyttes mod skadedyrsbekaempere