Carlos fra Carlos Kitschen i Svendborg har fået en stor pris