Christel Schaldemose skal kæmpe for vælgerens opmærksomhed