Cimber-passager: Hva´ pokker gør man så?

I kølvandet på konkursen i flyselskabet Cimber Sterling er der endnu ikke overblik over, hvor mange Cimber-passagerer, der er strandet i udlandet. I Københavns Lufthavn måtte de danske passagerer finde alternative rejsemåder, efter det 62 år gamle flyselskab er gået konkurs