Dansk Folkeparti: Der skal uddannes flere politibetjente