Data-læk-sagen fra Nyborg får personalemæssige konsekvenser