Den historiske mole

Museumsinspektør Erik Kromann fra Søfartsmuseet i Marstal er taget ud til den historiske mole i havnen i Marstal og fortæller om det gamle kalkbrænderi. På grund af brandfare og røggener blev kalkbrænderiet forvist til en grund ude i havnen. Der fungerede det helt frem til 1939. I dag bliver det bevaret af en gruppe frivillige.