Der skal sejles i døgndrift

Hvis frostvejret fortsætter skal isbryderen 'Fremad' bryde isen flere gange i døgnet for at holde Odense Fjord farbar.