Derfor fravælger elever erhvervsuddannelser i Svendborg